اتباع گرامی، در صورت برنده شدن در مسابقه باید مدارک هویتی خود را به دفاتر نهاد استان محل تحصیل ارائه دهید.

چنانچه در سامانه ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده اید، می تواند به صفحه ورود بروید و وارد پنل ماه عاشقی شوید.