چنانچه در سامانه ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده اید، می تواند به صفحه ورود بروید و وارد پنل ماه عاشقی شوید.