داشبورد Version 2.0

میزان پردازش 90%
لایک ها 41,410
فروش 760
کاربران جدید 2,000

فروش: ۱۸ شهریور

وظایف

اضافه کردن محصول به سبد خرید 160/200
خرید ها تکمیلی 310/400
آمار بازدید 480/800
تکیل شده 250/500

گزارش بازدید

90,70,90,70,75,80,70
8390
بازدیدها
90,50,90,70,61,83,63
30%
معرفه ها
90,50,90,70,61,83,63
70%
ارگانیک

چت مستقیم

3
میثم 23 Jan 2:00 pm
message user image
متن ارسالی کاربر...
سارا 23 Jan 2:05 pm
message user image
متن ارسالی کاربر...
میثم 23 Jan 5:37 pm
message user image
متن ارسالی کاربر...
سارا 23 Jan 6:10 pm
message user image
متن ارسالی کاربر...

آخرین کاربران

8 تعداد کاربران

آخرین سفارش ها

شناسه تعداد وضعیت محبوبیت
OR9842 محصول شماره ۱ حمل
90,80,90,-70,61,-83,63
OR1848 محصول شماره ۲ در انتظار تایید
90,80,-90,70,61,-83,68
OR7429 محصول شماره ۳ ارسال شده
90,-80,90,70,-61,83,63
OR7429 محصول شماره ۴ در حال پیگیری
90,80,-90,70,-61,83,63
OR1848 محصول شماره ۵ پرداخت شده
90,80,-90,70,61,-83,68
OR7429 محصول شماره ۶ دریاف شده
90,-80,90,70,-61,83,63
OR9842 محصول شماره ۷ حمل
90,80,90,-70,61,-83,63
فهرست 5,200
50% افزایش در 30 روز
برگزیده ها 92,050
20% افزایش در 30 روز
دانلود ها 114,381
70% افزایش در 30 روز
پیام مستقیم 163,921
40% افزایش در 30 روز

مرورگرها

  • کروم
  • IE
  • فایر فاکس
  • سافاری
  • اپرا
  • Navigator

لیست محصول