homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
شما خودتان مسئول خوشبختی خودتان

 شما خودتان مسئول خوشبختی خودتان

شما خودتان مسئول خوشبختی خودتان هستید..

اگر انتظار دارید دیگران شما را خوشحال کنند.. همیشه ناامید خواهید شد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟