قلبت را به خدا بسپار و

قلبت را به خدا بسپار و

قلبت را به خدا بسپار

وقتی که می دانی...

بدون حکمت او ...

برگی از درختی نمی افتد ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟