یک دسته گل عشق..یک بغل آرزوی خوشبختی

یک دسته گل عشق..یک بغل آرزوی خوشبختی

یک دسته گل عشق..
یک بغل آرزوی خوشبختی..
یک دنیامحبت ودوستی..
دراین فصل پاییزی
تقدیم تک تک شما خوبان


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟