زندگی جیره مختصری است…مثل یک فنج

زندگی جیره مختصری است…
مثل یک فنجان چای…
و کنارش عشق است،
مثل یک حبه قند…
زندگی را با عشق،
نوش جان باید کرد…

سهراب سپهری

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!