خدا گويد :تو اي زيباتر از خورشيد ز

خدا گويد :
تو اي زيباتر از خورشيد زيبايم
تو اي والاترين مهمان دنيايم
تو اي انسان !
بدان همواره آغوش من باز است
شروع کن
يک قدم با تو
تمام گام هاي مانده اش بامن


ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!