homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
خدا گويد :تو اي زيباتر از خورشيد ز

خدا گويد :
تو اي زيباتر از خورشيد زيبايم
تو اي والاترين مهمان دنيايم
تو اي انسان !
بدان همواره آغوش من باز است
شروع کن
يک قدم با تو
تمام گام هاي مانده اش بامنامتیاز شما به این مطلب کدام است؟