homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
زندگی شیرین است مثل شیرینی یک روز

زندگی شیرین است مثل شیرینی یک روز

زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روزقشنگ

زندگی زیباست
مثل زیبایی یک غنچه ی باز

زندگی تک تک این ثانیه هاست
زندگی چرخش این عقربه هاست

روزتون پراز شادی وبرکت


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟