homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
صبح یعنی دست بازلحظه رازونیازا

صبح یعنی دست باز
لحظه رازونیاز
اشک‌های مادرم
توی باغ جانماز
صبح، خوب وباصفاست
بهترین‌ وقت دعاست
دوست دارم صبح را
صبح، لبخند خداست

سلام. روزتون پُربرکتامتیاز شما به این مطلب کدام است؟