روزى که با سلام شما آغاز مى شودتا

روزى که با سلام شما آغاز مى شودتا

روزى که با سلام شما آغاز مى شود
تا شب حسینى اسٺ تمام دقایقش

صلی الله عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِالله الحسین...

سلام همراهان گرامی. صبح پاییزیتون بخیر


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟