بخش اول آدما فارغ از ن

بخش اول

آدما فارغ از نژادشون، جغرافیاشون، ملیتشون، مذهبشون، در یک تقسیم بندی کلی سه جورند:
گروه اول آدمهایی هستند که محیط اداره شون میکنه
دسته دوم آدمهایی هستند که اینقد ذلیل نیستند.
دسته سومی هست، عده اشون کمه. ولی اینا آدمهای عالی هستند، اینا آدمهای ویژه و برجسته هستند، آدمهایی که نه تنها تحت محیط نیستند، افرادین که محیط شکل میدن

ادامه دارد ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟