homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
بخش سومدسته دوم آدمها

بخش سومدسته دوم آدمها

بخش سوم

دسته دوم آدمهایی هستند که اینقد ذلیل نیستند. اگرچه که محیط اثرزیادی بهشون میذاره. اونا هم نسبت به محیط یک بازگشتی دارند. اینها آدمهای معمولی و متوسط جامعه اند. نه خودشون رو اسیر آنچه محیط میخواهد کرده اند، نه قدرت این رو دارند که همه آنچه رو که میخواهند خودشون باشند، باشند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟