بخش چهارمیه دسته سومی

بخش چهارم

یه دسته سومی هست، عده اشون کمه. ولی اینا آدمهای عالی هستند، اینا آدمهای ویژه و برجسته هستند، آدمهایی که نه تنها تحت محیط نیستند، افرادین که محیط شکل میدن. محیط زیر رو رو میکنند. جامعه اشو رو جهت میدن، آدمهای دیگه رو به دست خودشون میگیرن به سمت اهدافشون میبرن. یکی از این افراد که توی عالم خیلی برجسته و نمونه هس، وجود مبارک نبی گرامی اسلام است. بریم محیطشو ببینیم، ببینیم محیط این آدم.... وقتی که نوجوانه ها، نه وقتی که پیامبر شده، نه، وقتی که نوجوانه... وقتی نوجوانه. محیطش چه جور محیطیه؟ در این محیط بت پرستی میکنند، اینا ویژگی های محیطشه.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟