homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
ازدواج نه تنها بقيه كاركردهاي شما را ت

ازدواج نه تنها بقيه كاركردهاي شما را ت

ازدواج نه تنها بقيه كاركردهاي شما را تحت الشعاع قرار مي دهد بقيه انتخاب ها و حتي ساختار رفتاري شما رو هم تحت الشعاع قرار مي دهد. يعني يك آدم فرضاً يك رشته انتخاب كند ناچار است به واسطه اون تغيير مكان بدهد، تغيير فعاليت بدهد، از يك فعاليتي به فعاليت ديگري وارد بشود، اما نسبت به ديدگاه هاي فكري خودش، نسبت به كاركردهاي رفتاري خودش، به طور مستقل دچار آسيب و آشوب نشده، اما در ازدواج همه رفتار هاي فرد تحت الشعاع قرار مي گيرد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟