homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
بخش نهمسوال: آیا "وجو

بخش نهم

سوال: آیا "وجود" این انگیزه ها اشکال دارد؟ خیر، من می توانم با این انگیزه ها ذهنیت مشغولی داشته باشم...

- چیزی که اشکال دارد این است که این انگیزه ها "عامل تصمیم" من باشند.

- خیلی اشکال دارد که "تنها" عامل ورود من به زوجیت باشد.

چرا این انگیزه ها را برای انجام یک زوجیت معیوب می دانیم؟

- ما برای زندگی یک "مقاصدی" داریم .. در طول زندگی بن بست های این انگیزه ها فرا می رسد

- ما باید طوری زوجیت را طراحی کنیم که انرژی حرکت، قابلیت استمرار داشته باشد.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟