homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
بخش دهمما برای اینکه

بخش دهم

ما برای اینکه بتوانیم انگیزه یمان را مرتب کنیم برای ورود به ازدواج، باید دو ویژگی وارد انگیزه ها کنیم:

1 تولید از متن من

2 آسیب ناپذیر

- کسانی آسیب نمی بینند که به حریم امن الهی تکیه داده اند...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟