یکی از اشتباهات رایج در انتخاب همسر<

یکی از اشتباهات رایج در انتخاب همسر<

یکی از اشتباهات رایج در انتخاب همسر

یکی از اشتباهات رایج در زمان انتخاب همسر، امید بستن به تغییر دادن عادات و شخصیت وی پس از ازدواج است. امیدی واهی که می تواند سه نتیجه را در پی داشته باشد:
➖ تغییری حاصل نمی شود
➖ نتیجه ای عکس می گیرد
➖ مجبور به تغییر خود می شود

با این حال دیده می شود که افراد همچنان در تکاپوی تغییر عادات و شخصیت شریک زندگی خود ، از راه های نادرستی استفاده می کنند که ولو نتیجه ای هم حاصل شود صرفا یک نتیجه موقتی بوده و بعد از مدتی مجددا همان عادات و ویژگی های شخصیتی بازگشت می کنند.

اما ببینیم که این روش های نادرست چه رفتارهایی را شامل می شود:

برخی افراد گمان می کنند با اخم، کم محلی، کتک کاری و حتی تهدید به جدایی می توانند همسر خود را تغییر دهند. غافل از اینکه اگر هم تغییری حاصل شود موقتی بوده و تا زمانی است که قدرت در دست شماست!!!!

برخی افراد سعی می کنند بطور مداوم مچ گیری کرده و عادت بد همسر را به روی اش بیاورند، غافل از اینکه وقتي مسئله اي بيش از حد تكرار شود، جايگاه واهميت خود را از دست مي دهد و به مسئله اي پيش پاافتاده تبديل مي شود.

عده ای به امید ایجاد انگیزه تغییر در همسر خود، او را با دیگران مقایسه می کنند. غافل از اینکه این عمل چقدر فرد را ناراحت کرده و باعث کاهش اعتمادبنفس و حتی ایجاد حس حسادت در وی می گردد.

برخی نیز خود را کامل و بی عیب و نقص می بینند و با قرار دادن خود در جایگاه یک معلم، پیدا کردن ایرادات همسر و برطرف کردن آنها را وظیفه خود قلمداد می کنند. اما غافل از اینکه همسرشان شاگرد یا کودک آنها نیست. پس این روش را نپسندیده و مقصود حاصل نمی گردد.

برخی افراد نیز با


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟