بخش دوازدهمما سن را ب

بخش دوازدهم

ما سن را بر اساس تحصیلات به 3 مورد تقسیم می کنیم:

1 مقطع راهنمایی و دو سال اول متوسطه

2 دو سال دوم متوسطه

3 سن بالاتر از گزینه 2

- "دختر خانم" در تقسیم بندی اول (راهنمایی و دو سال اول متوسطه) چه درک و برداشتی از ازدواج دارد؟

معمولاً بلوغ دختر از 12 - 14 سالگی آغاز می شود، از همینجا فرآیند زوجیت آغاز شده اما به صورت یک "میل و ضرورت خام".

در این سن محصولات و اتفاقات بیشتر برایش ارزشمند است نسبت به آدمی که می خواهد با آن زندگی کند و همچنین کار و عملیاتی که در زندگی باید انجام دهد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟