امام علی علیه


امام علی علیه

امام علی علیه السلام:هرگاه سخنی از شخصی سر زد و تو می توانی برای آن توجیه خوبی بیابی، به آن گمان بد مبر.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟