قانون هایی برای افزایشعمر زندگی ع

قانون هایی برای افزایشعمر زندگی ع

قانون هایی برای افزایش
عمر زندگی عاطفی

قانون اول؛ او را همان طور که هست بپذیرید
مطالعات نشان می دهد که یکی از دلائل بروز تنش و کشمکش
بین دو طرف که احتمال جدایی
را بالا می برد، تمایل آن ها برای تغییر دیگری است؛
شاید آن ها متوجه نیستند که بعضی ویژگی ها اساسا تغییرناپذیر هستند،
حداقل می توانیم بگویم که شما قادر به تغییر دادن آن نیستید.

بعضی رفتارهایی که شما از او می بینید،
«ویژگی های شخصیتی» هستند.
مثلا برای یک فرد درونگرا، زندگی ذهنی جذابیت بیشتری نسبت به زندگی اجتماعی دارد،
او از خلوت کردن با خودش انرژی می گیرد
و در تعامل با دیگران انرژی خود را از دست می دهد.
او تمایل دارد که حلقه محدودی از دوستانش را داشته باشد.
ولی در همین حلقه کوچک،
اعتماد بالایی برقرار باشد.
بنابراین اگر شما یک همسر درونگرا دارید،
تلاش برای تغییر دادن
وی به یک فرد برونگرا و اجتماعی که در جمع ها نقل محافل باشد
و در مهمانی جمع را به دست بگیرد، احتمالا موجب شود
که رابطه شما با همسرتان رو به وخامت بگذارد.
بنابراین سعی کنید شریک زندگیتان را همان گونه که هست بپذیرید؛
با تمام ویژگی هایی که دارد.
این کار شما نیست که او را تغییر دهید،
شما فقط می توانید در فرآیند تغییر به او کمک کنید.

ادامه دارد ...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟