مسئله سوم: چون به دست آوردن ا"/>
بخش بیست و سوم3 "خستگی

بخش بیست و سوم

3 "خستگی روانی"

مسئله سوم: چون به دست آوردن امکان اقتصادی هزینه روحی روانی زیادی داره زود به تلاطم میرسند، زود واکنش نشان می دهند.

مثلا یک مهمانی برگزار کرده اگه یکم پس و پیش بیاد یهو میبینی چون اون احساس خرج کردنه در این هست و بعد هم برای به دست آوردن این مادیات باید با هزار پیچ و خم روبرو میشد، حرف نامربوط کارفرما میشنید، با خلق و خوی نامرتب چهار تا همکار دیگه تحمل می کرد، این آدم از نظر روانی دیگه اون شور و آرامش رو نداره، وقتی بیاد توی این رابطه دائما فشارها و تهدید ها این رو عرضه میکنه.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟