بخش بیست و چهارم4⃣ غا

بخش بیست و چهارم

4⃣ غایب بودن زن

یک مسئله چهارمی هم هست خیلی مهمه و اون "غایب بودن زنه" در زمانی که مرد داشت به تامین اقتصادی میرسید، به قابلیت اقتصادی میرسید، دقت بکنید جمله رو خیلی دقیق باشید، این غیبت زن یعنی چی؟ وقتی آقا داشت چالش های اقتصادی رو پشت سر میگذاشت خانم نبود حالا که امکانات انبار شده آمده میخواد بشینه سر مصرف، آدم دیگه حسی درش ظاهر میشه، یک مقدار هم متوسط به معمولی باشه به نظرش میرسه حق این نیست اینها را بخورد مگر اینکه در قبال اینها یک کاری بکند، بخوایم مثالش بزنیم اینطوری میشه، فرض بگیرید شما یک مهمانی در منزلتون دادید یک خانمی از صبح اون روز آمده به شما کمک کرده، ظرف شسته، سفره انداخته، خونه تمیز کرده، غذا فراهم کرده، بعد شما ظهر که میخواید ناهار این آدم رو بکشید اصرار دارید بشقابش رو پر کنید دو تیکه گوشت اضافه هم براش میگذارید، وقتی هم داره میره یک ظرف غذا هم تحویلش میدید، چرا؛ چون حس میکنید از ابتدای زحمت تهیه این غذا بود، درحالی که یک خانمی آخر وقت موقع جمع کردن سفره برسه و مدعی باشه یک تیکه گوشت دیگه هم برای من بزارین آدم میخواد بگه تو کوفت بخور، چرا؛ اون طلب میکنه نمیدیمش اون طلب نکرده اصرار داریم تحویلش بدیم؛ این دو تا تفاوتش در چیه؟ در این که این با زحمت تهیه بود دیگری از راه رسید خواست بخورد، آدمی که سر یک امکانات کامل آمده چه حسی را در مردش ایجاد میکند، انتظارات مرد را در برابر تامین هایی که داده فراوان نمیکند؟ حتما این کار را میکند، در اولین برخوردها حس مرد را آزرده نمیکنه که این قدر بهش دادم چند قورت و نیمش هم باقیست، در حالی که همین مرد با این خانم از همون شرایط خیلی کم و سبکی شروع کردند مستاجر یک زیرزمینی بودند وسایل خانه شون خیلی ناچیز، در حالت اجاره نشینی بودند، چهار تا وسیله رو دونه دونه آوردن، این خانم ماه های اول مثلا یک ماشین لباسشویی نداشت، چه شب هایی که حتی ما خوراک درست و حسابی نداشتیم، حالا که زندگی مفصل میشه وقتی سفره ظهرش رو پهن میکنی، اصرار داریم این رو خوب تحویلش بگیریم؛ پس با این که ما بخواهیم که مرد با شرایط کامل بیاد نه تنها به نفع خودمون کار نکردیم علیه خودمون هم وارد کار شدیم.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟