ازدواج برای ارضای طبیعی غریزه ی جنس

ازدواج برای ارضای طبیعی غریزه ی جنس

ازدواج برای ارضای طبیعی غریزه ی جنسی

وای به حال ما که تنها هدف ازدواج را کنترل شهوت و ارضای غریزه ی جنسی می دانیم.

اسلام دین افراط و تفریط نیست، به جای سرکوب شهوت، آن را به مسیر حلال و مورد رضایت خدا راهنمایی می کند.

انسان همان گونه که هنگام تشنگی به آب نیاز دارد و هنگام گرسنگی به غذا، به هنگام تحریک غریزه جنسی، به ارضای طبیعی آن نیازمند است؛ و ازدواج وسیله ای برای ارضای آن است.

(برگرفته از کتاب سین جین های خواستگاری)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟