ازدواج راهی برای خودسازی

ازدواج راهی برای خودسازی</div

ازدواج راهی برای خودسازی

تشکیل خانواده، منشاء بسیاری از صفات خداپسندانه و رفع و دفع بسیاری از صفات منفی و ناپسند مب شود.

زن و شوهر برای محافظت از گستره ی محبت خانواده، بسیاری از تمایلات شخصی خود را نادیده می گیرند تا سختی های زندگی را برای یکدیگر قابل تحمل تر سازند.

محیط خانه محلی برای عروج و سلوک مرد و زن می گردد.

(برگرفته از کتاب سین جین های خواستگاری)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟