ازدواج، بهداشت روانی

ازدواج، بهداشت روانی

ازدواج، بهداشت روانی

از دیگر انگیزه های مهم ازدواج، تأمین سلامت جسم و روان زن و مرد از طریق ارضای جسمی و روانی است.

ازدواج به زندگی زن و مرد جهت می بخشد و مرد و زن نگران، مضطرب و سرکش را آرام می سازد و موجبات حفظ سلامت تن و روان آنان را فراهم می کند.

خودداری از ازدواج و در نتیجه، عدم ارضای پاره ای از نیازهای آدمی، ممکن است زمینه ساز اختلالات عاطفی و بیماری های جسمانی و روانی شود.

(برگرفته از کتاب سین جین های خواستگاری)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟