ازدواج، کمک به رشد و تکامل یکدیگر

ازدواج، کمک به رشد و تکامل یکدیگر</div

ازدواج، کمک به رشد و تکامل یکدیگر

یکی دیگر از انگیزه های ازدواج، کمک به رشد و تکامل زن و مرد است.

در سازمان خانواده، افراد، تحت تأثیر دانش، بینش و دیدگاه و مهارت های یکدیگر هستند. در این فضا، پاره ای از استعدادهای زن و مرد و دیگر اعضای خانواده شکوفا می شود و در سایه ی احساس مسئولیت و رشد اجتماعی اعضای خانواده امکان پذیر می شود و تعامل حاکم بر این فضا، به رشد شخصیت افراد کمک می کند.

ممکن است برخی رفتارهای ناشایست قبل از ازدواج، پس از ازدواج به خاطر همسر در جهت بهبودی پیش رود.

(برگرفته از کتاب سین جین های خواستگاری


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟