homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
مقدمه آگاهی از این

مقدمه

آگاهی از اینکه در خواستگاری چگونه باید عمل کرد از ضروریات است.

اساس شناخت در جلسات خواستگاری انجام مشارکت فعال و گفتگویی دو طرفه و پرسشگرانه است.

در خطاهای دوران آشنایی یکی از اصلی ترین خطاهایی که مورد توجه قرار می گیرد این است که:
سوال کافی نمی پرسیم.
این کم پرسیدن در صورتیکه ازدواج بخواهد در زمانی محدود طی جلسات خواستگاری انجام شود واقعا نگران کننده خواهد بود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟