بخش چهارمحریم دوم: پر

بخش چهارمحریم دوم: پر

بخش چهارم

حریم دوم: پروردگار و بنده

خدا به علت اینکه بنده اش را دوست داشت گفت بیا با هم یک حریمی بگذاریم. چطوری؟؟

مثلا: من میام کیف این خانوم رو در غیابش نیگاه میکنم، میشه حرام، معصیت کردم، اگر خودشم خبر نداشته باشه، جرم مرتکب شدم در پیشگاه خدا. ولی میگم میتونم کیفتون رو ببینم، میگه اشکالی نمیبینم، میشه حلال.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟