بخش هفتمبعضیا میگن آق

بخش هفتم

بعضیا میگن آقای دکتر، فلان مرجع گفته اجازه پدر شرط نیست، هیچ احدی نمی تواند این اجازه را ساقط کند، امکان ندارد...

پس این فتوا چیه؟ این بابا که اجازه اش واجب و ضروری ایه، در 4 وضعیت ممکن است که دچار مشکل شود:

1 نیست، فاقد است، "مُرده"، این دختر بماند که بابایش مرده؟!
2 بابا هست نمرده، "غایب" است، من بچه بودم بابام رهایم کرد رفت، نمی دونم کجاست؟ نه!... مجرد بمان!!
3 یک بابایی داریم "جاهل" است، وظیفه اش این است که فرزندش را به ثمر برساند، وظیفه اش این است که ازدواج برایش فراهم کند، حالیش نمی شود.
4یک بابایی داریم "ظالم" است، می داند وظیفه اش را، نمی خواهد انجام دهد، می مانی در خانه، نوکر خودم، خدمتگذار خودم، اصلا دوست ندارم.

دختری آمد گفت بابای من نمی گذارد من ازدواج کنم، گفتم چرا؟ گفت فکر می کنه من ناموس اونم، من رو نمی خواد بده دست کسی، میگه همه متعرض اند... داماد رو هم متعرض حساب می کرد، ناموس منه (اختلال روانپزشکی اش را داریم)

ادامه دارد ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟