بخش هشتمدر این 4 وضعیت

بخش هشتم

در این 4 وضعیت که پدر ایراد دارد دختر که نمی تواند معطل بماند، اینجا "جایگزین" می گیرد، یکی باید بشیند مسئله را حل کند، جایگزین ها چی هستند؟
1یک جایگزین "جد پدری" است، ببینید "دختر" نیاز به جواز "پدر" داشت، آن "پدر" پدری دارد، اکنون "پدر" به علت این چهار ع لت از کفایت خارج است خب میشه جواز از "جد پدری".
2 "حاکم شرع"، یعنی کسی که بر اساس شریعت حکم می کند، چون ما قرار است حد و حریم شرعی را نگه داریم، یعنی اگر خانم پدر جاهلی داشته باشد، پدر ظالمی داشته باشد، میگه نمی خوام، خواستگار خوب، مومن ... نمیده ... می تواند برود به دادگاه خانواده دادخواست بدهد، دادگاه پدر و دختر را می خواهد علت تان را توضیح بدهید، می بیند که علتش خیلی علت ظالمانه ای است به دفتر ثبت ازدواج می نویسد «در غیاب پدرش عقد شود»، حاکم شرع می آید این کار را می کند، در حد حریم الهی. یک دختری آمد نزد نبی گرامی اسلام، گفت یا رسول الله، من خواستگاری دارم خوب، مومن، با خدا، فلانی، بابام من رو بهش نمیده، معتقد است که باید بدم به یک آدم پول دار ولو از کافران قریش باشد، برایش مهم نیست... پیغمبر فرمود برو با همون که مومنه ازدواج کن، گفت یا رسول الله پس اجازه بابام چی میشه؟ فرمودند پدرت باید در حوزه حریم الهی. الان این که اجازه باباش لازم است رو کی داده؟ بعد می تواند برود مقابل خدا موضع بگیرد؟ بعد شوهره میگه اجازه ندادم بری خونه بابات، چرا رفتی؟ حرام است، تو غلط کردی، اونجا وظیفه اش است. تو داری حرام را مرتکب می شوی، قرآن می گوید "تلک حدود الله" این حد الهی.
3 "مرجع دینی"، ما می خواهیم دینی عمل کنیم، شرعی عمل کنیم، خب برای فهمیدن حکم دینی باید یک جایی رجوع کنیم، پس اگر فلان مرجع دینی آمد گفت در چنین مواردی یا در چنین مورد درخواست شده نیازی به اخذ اجازه پدر نیست، این نیست که بقیه بگن که فلانی گفته اجازه پدر شرط نیست، میگم خانم شما چرا با این آقا عقد کردید، خب آیت الله فلانی اجازه داده، میگم مگه شما مقلد ایشونید؟ میگه نه... پس چه ربطی به تو دارد. مگه مرجعت اجازه داده بود.
4 " حجت الهی"، ما میخواهیم الهی و شرعی عمل کنیم، پس می بینید در حریم دوم، حذف نمی شود حریم، در مواردی جایگزین می گیرد.
- میخواهی الهی عمل کنی؟ حذف این سه حریم
پسره به دختره گفته کی زنگ بزنم بابات نفهمه؟ الان نیای بابام خونه است! ولو بابا خبر ندارد، این خانم دارد معصیت مرتکب می شود، این دارد حد الهی می شکند، آقای دکتر دست که بهم نزدیم، با هم رفتیم پارک، اصلا هیچ کار ... اصلا خیره هم بهم نگاه نکردیم... بردت حرم زیارت پیش بارگاه علی بن موسی الرضا (ع) آگاهی و اطلاعی ندادی شد حریم شکنی... حتی در حریم سوم فکر نکنید فقط بحث بدن است و حرام را فقط این می داند که دست به هم نزدیم، خانم به آقا گفته به من اس ام اس ندید میده میشه حریم شکنی میشه حرام، میگه دنبال من نیا میاد، جلوی من واینستید بوق بزنید وایمیسته بوق میزنه... داره لطف هم میکنه...

ادامه دارد ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟