homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
بخش دوازدهم (روش واسطه وابسته)

بخش دوازدهم (روش واسطه وابسته)

روش دوم برای غلبه "فرهنگ الف" به "فرهنگ ب" بعد از "تسخیر"، از "واسطه وابسته" استفاده می کنند.

در این روش "هزینه پایین" داشت ولی "پایداری پایین" ماند.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟