homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
بخش چهاردهم (ادامه روش شبیه سازی فره

بخش چهاردهم (ادامه روش شبیه سازی فرهنگی)

اگر کسی بخواهد مقابل ورود "فرهنگ الف" به "فرهنگ ب" را بگیرید فریاد "آزادی!!" سرمی دهند ولی برعکس آن نمی گذارند حتی "نماد خام" هم وارد شود.

مثال:
مسجد یک نماد "خام" است، وقتی می تواند نماد "فعال" شود که معارف ظلم ستیز ارائه شود. اما در کشورهای اروپایی حتی نمی گذارند مناره که یک نماد "خام" است را بسازند.

ادامه دارد...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟