اگرچه می شود ع"/>
بخش هجدهم (دیدگاه روانشناختی)<

بخش هجدهم (دیدگاه روانشناختی)

2 "تأمین عواطف"

اگرچه می شود عواطف را زیرمجموعه غرایز تعریف کرد اما به علت اهمیت و فشار آن و گاهی فاصله ای که معمولاً دخترخانم ها بین این دو موضوع (غرایز و عواطف) می اندازند که من از این پسرها(تأمین دهنده غرایز) خوشم نمی آید و از این پسرها(تأمین دهنده عواطف) خوشم می آید.
لذا می گوید آقای دکتر، این از اون پسرهایی نیست که برای تأمین غرایز می آید، از آن پسرهایی است که برای تأمین عواطف می آیند.
میگه: من با یک آقایی هستم اصلا همدیگر را نگاه نمی کنیم که مبادا ... اصلاً سرش را بالا نمی آورد وقتی با من صحبت می کند ولی اگر من یک روز صدایش را نشنوم حالم خوب نمی شود.

3 گروه سوم می گویند ما اگر چه روابطی برقرار کردیم ولی اصلاً دنبال تأمین نیستیم(چه غرایزش چه عواعطف اش)، چون ما می خواهیم این را فقط در ازدواج داشته باشیم اما آیا من نباید "یک دوره آشنایی را طی کنم برای رسیدن به تشخیص تناسب جهت انجام ازدواج"

- به خودش هم گفتم فکر نکنی من از اون دخترهام... چون آمد گفت من قصدم ازدواج است می خواهیم یک دوره ای با هم باشیم که همدیگر را بهتر بشناسیم الان ما با هم اینطرف و آن طرف هم می رویم ولی قصدمان تشخیص است!!!

4 یک موردی هم هست بیشتر مربوط به متأهلین است اگر چه در مجردین هم ممکن است اتفاق بیافتد این است که "حمایتی" شکل بگیرد "پشتیبانی" انجام شود توسط پسری برای دختری یا بیشتر مردی برای زنی، به خصوص در شرایطی که آن خانم از طرف همسرش "تحت فشار یا محرومیت" باشد.


الان شبکه های اجتماعی آمده همه را به هم ریخته است.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟