بخش نوزدهم (دیدگاه روانشناختی - تحلی

بخش نوزدهم (دیدگاه روانشناختی - تحلیل تأمین غرایز)

زمینه ها معلوم شد برویم ببینیم پیامدهای چی هستند...

دیگر ما به پیامدهای شرعی، دینی و اجتماعی کار نداریم پیامد فقط روان رفتاری.

یعنی می خواهیم ببینیم چه اشکالی دارد برویم تأمین کنیم؟ مگر غرایز را باید جنگید؟

در نگاه روانشناسی غربی آمدند برای این مبانی علمی هم تعریف کردند. مثلاً آقای فروید آمد بحث ممانعت در تأمین غرایز جنسی و ایجاد عوامل روان رفتاری را بحث کرد که اصلاً اگر این نیازها در هر لایه ای از دوره های رشدی، چه طفولیت تا سن بزرگسالی، که بعد آمد تعریف کرد گفت: طفولیت دوره دهانی است،مقعدی است، بعد ده لیلی می شود در دوره نوجوانی، در آقایان و خانم ها به عنوان نیاز به ازدواج مطرح می شود، در ادامه می گوید این چیزی است که جلویش را نباید بگیریم، هرگونه ممانعت در بهره مندی جنسی باعث ایجاد روان رفتاری می شود، پایه آسیب های روانی را برحسب محرومیت از تأمین جنسی مطرح کرد.

مگر ما نمی خواهیم غرایز را به کار بگیریم تا برسیم به تأمین؟ برویم ببینیم می شود؟

مثل اینکه بگیم خانم شما برای چی مشهد آمدید؟
-زیارت امام رضا(ع)
-رفتید؟
- نه، نشد؛ اینقدر اینطرف آنطرف بازار رفتیم فرصت نشد!
- تو می گویی بخاطر این آمده ای، اصلاً بهش نرسیدی که ...

ما داشتیم از مدینه خارج می شدیم یک نفر گفت این مسجد پیامبر(ص) که می گویند کجاست؟ - هنوز داشت دنبال جایش می گشت ولی می دانست دقیقاً بازارها کجاست...

غرایز را خداوند یک طوری آفرید که "موقتی" نیستند "دائمی" هستند.

این طور نیست که من بگویم یکبار این آقا را ببوسم دیگر آرام می شوم می روم دنبال کارم...برعکس، من تا تهش را می خواهم.

اگر موقتی بود شماها نبودید، پدر و مادرتان بعد از دو تا بهره از هم می گفتند کاری نداری؟... خدانگهدار... سیرآبی نیست این قضیه...

اینطور نیست که اینجا بردارم، آرام می شوم، راهم را می کشم میروم... نیست... پس همواره هست...

من یک موقع سوار هواپیما شدم داشتم سفری می رفتم یک آقایی کنارمان بود گفت برای تقویت قوه باه (قوه جنسی آقایان) باید چه کار کنم؟ من گفتم حاج آقا (50 - 60 سال) شما از قوه باه گذشته باید به یاد برسی...
ایشون توضیح داد: من 200 تا صیغه کردم!! اندوهش هم تازه قوه باه بود!!
کنکاش کردم گفتم الان باید سیراب باشی؟
گفت به هیچ وجه... می خواهم جای آن آقا باشم ( بچه ای داشتند که به شدت فضولی می کرد).

- پروردگار به حضرت ایوب فرمود: برو به بنده های ما بگو چند چیز را دنبالش نگردند، من این چند چیز را در دنیا نگذاشتم: -بقاء در دنیا -آرامش را در رفاه -لذت را در گناه -اشباه را در تأمین.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟