homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
مبارزه انسان را داغ می کندو تجربه

مبارزه انسان را داغ می کندو تجربه

مبارزه انسان را داغ می کند
و تجربه انسان را پخته .
هرداغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى ديگر خام نمي شود!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟