تنور دلت که گرم باشدن

تنور دلت که گرم باشدن

تنور دلت که گرم باشد

نان مهربانی‎اش را می‌خوری

هرچه دلت گرمتر

مهربانی‎ات بیشتر

و روزگارت آبادتر است

تنور دلتون گرم
صبحتون پر از مهربانی ولبخند


ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!