homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
اگر زن بخواهد شوهرش به او محبّت بور

 اگر زن بخواهد شوهرش به او محبّت بور

اگر زن بخواهد شوهرش به او محبّت بورزد، باید حرکت و تلاش کند.
اگر مرد بخواهد زنش او را دوست داشته باشد، بایدیک تلاشی انجام بدهد.
محبّت محتاج تلاش و ابتکار است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟