انسان‌ها زود پشیمان می‌شوندگاه

انسان‌ها زود پشیمان می‌شوندگاه

انسان‌ها زود پشیمان می‌شوند
گاه از گفته‌هایشان
گاه از نگفته‌هایشان

اما سراغ ندارم کسی را
که از مهربانی پشیمان شده باشد

مهربانی...
منطقی ترين گفت‌و‌گوی زندگیست!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟