homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
یک عذرخواهی واقعی 3 بخش دارد.

 یک عذرخواهی واقعی 3 بخش دارد.<d

یک عذرخواهی واقعی 3 بخش دارد.

1– متأسفم!

2– تقصیر من بود!

3– برای جبرانش

چه کاری می توانم انجام دهم؟

اغلب ما بخش سوم را

فراموش می کنیم!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟