homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
شروع کنیم به نوشتن یک لیست که هر

شروع کنیم به نوشتن یک لیست که هرسطرش با این کلمه شروع شود:

چقدرخوب است که...

چقدر خوب است که می‌توانم هنوز لبخند بزنم

چقدر خوب است که سالم هستم

چقدر خوب است که خانواده‌ام کنارم هستند

چقدر خوب است که می‌توانم هنوز آبی آسمان را ببینم

و چقدر خوب است که برای یکبار هم داشته‌هایمان را به یاد بیاوریم نه نداشته هايمان را.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟