اجازه نده دنیا 5 چیز را از تو بگیرد.

اجازه نده دنیا 5 چیز را از تو بگیرد.</d

اجازه نده دنیا 5 چیز را از تو بگیرد.

1_لحظه پاک بودنت باخدا.

2_نیکی به والدین.

3_محبت به خانواده‌ات.

4_احسان ونیکی به اطرافیانت.

5_اخلاص در کردارت.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟