محبت همه چیز را شکست می دهد

محبت همه چیز را شکست می دهد

و خود شکست نمی خورد ...

این گل زیبا به همراه عشقی بی انتها تقدیم به شما خوبان


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟