اجازه نده توی زندگیت<

اجازه نده  توی  زندگیت<

اجازه نده توی زندگیت

چیزی رنگ خوشیهایت رو تار کنه.

شادبودن یک هنره

از زندگیت لذت ببر

و تو هرشرایطی عشق بورز

ومحبت رابه همه هدیه بده.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟