به یاد داشته باشید..کوچکترین محبت ها

به یاد داشته باشید..کوچکترین محبت ها

به یاد داشته باشید..
کوچکترین محبت ها...
از ضعیف ترین حافظه ها
پاک نمیشود...
پس تا می‌توانیم
مهربان باشیم و
عشق بورزیم...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟