homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
«میتوانم» و «نمیتوانم»، تنها در یک

«میتوانم» و «نمیتوانم»، تنها در یک

«میتوانم» و «نمیتوانم»، تنها در یک حرف «ن» تفاوت دارند.

اماهمین یک حرف، مسیر زندگی تو را عوض خواهد کرد.

(ن) های زندگیتون را از افعالتون حذف کنیدامتیاز شما به این مطلب کدام است؟