زندگے ...خانہ ایست با هزاران پنجرهد

زندگے ...خانہ ایست با هزاران پنجرهد

زندگے ...
خانہ ایست با هزاران پنجره
دلت را ...
بســـوے هـر ڪدام بگشایے
زندگے سهم تو را از همانجا میدهد
پنجرہ عشق و امید را بگشا
ڪہ وجودت را از آن سرشارڪنے


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟