homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
مثل گندم باش..زیرخاکت

مثل گندم باش..زیرخاکت

مثل گندم باش..

زیرخاکت میکنند،
بازمیرویی پر بارتر...
زیرسنگ میبرندت،
آرد میشوی پر بهاتر

آتشت میزنند
نان میشوی مطلوب تر
به دندان میجوندت،
جان میشوی نیرومندترامتیاز شما به این مطلب کدام است؟