از "خاک" بر آمدیم که "آدم" باشیم<

از

از "خاک" بر آمدیم که "آدم" باشیم

آنگاه به "حریم دوست "محرم" باشیم

از "آب"ذو "گل" بهشتی "خلق" شدیم

حیف است که هیزم "جهنم" باشیم...!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟