از "خاک" بر آمدیم که "آدم" باشیم<

از

از "خاک" بر آمدیم که "آدم" باشیم

آنگاه به "حریم دوست "محرم" باشیم

از "آب"ذو "گل" بهشتی "خلق" شدیم

حیف است که هیزم "جهنم" باشیم...!

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!