homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
زندگی گاه به‌کام است‌وبس،گاه به‌ن

زندگی گاه به‌کام است‌وبس،گاه به‌ن

زندگی گاه به‌کام است‌وبس،گاه به‌نـام است وکم،گاه به‌دام است وغم،
چه به کامُ
چه به نامُ
چه به دام،
زندگی معرکهٔ همت ماست
زندگی میگذرد .!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟